Pokrenuto digitalno zemaljsko emitovanje sa lokacije Velika Gomila

Obavještavamo korisnike da je pokrenuto digitalno zemaljsko emitovanje sa emisione lokacije Velika Gomila, za područje grada Cazina, Bosanska Krupa i okoline u multipleksu D u DVB-T2 standardu

Odgovori