Mapa pokrivenosti

Na ovoj stranici pronađite interaktivnu mapu pokrivenosti digitalnim TV signalom. Kliknite na ikone (zelene predajnike) kako bi saznali koji predajnik pokriva koje područje.

Naš tim kontinuirano radi na aktiviranju novih releja i jačanju pokrivenosti signalom digitalne televizije.

Vitrenik – Tušnica
Grebak – Nevesinje
Velika Gomila
Hrgud – Veliki Parić
Bratilo
Duga Njiva
Lipovac
Humac
Batinića Brdo
Paljenik
Mlađevac
Vihovići
Ciganište
Grdonj
Kozara
Udrigovo
Brekovica
Fortica
Ilinčica
Šibovi
Kmur