Pokrenuto digitalno zemaljsko emitovanje sa lokacije Mlađevac

Obavještavamo korisnike da je pokrenuto digitalno zemaljsko emitovanje sa emisione lokacije Mlađevac, za područje grada Zvornika i okoline u multipleksu D u DVB-T2 standardu.

Odgovori