Pokrenuto digitalno zemaljsko emitovanje sa lokacije Vitrenik – Tušnica

Obavještavamo korisnike da je pokrenuto digitalno zemaljsko emitovanje sa emisione lokacije Vitrenik, za područje grada Livna i okoline u multipleksu D u DVB-T2 standardu.

Odgovori