Pokrenuto digitalno zemaljsko emitovanje sa lokacije Vihovići

Obavještavamo korisnike da je pokrenuto digitalno zemaljsko emitovanje sa emisione lokacije Vihovići, za područje grada Mostara i okoline u multipleksu D u DVB-T2 standardu.

Odgovori