Mapa pokrivenosti

Na ovoj stranici pronađite interaktivnu mapu pokrivenosti digitalnim TV signalom. Kliknite na ikone (zelene predajnike) kako bi saznali koji predajnik pokriva koje područje.

Naš tim kontinuirano radi na aktiviranju novih releja i jačanju pokrivenosti signalom digitalne televizije.

Grdonj, 1 kW
Kozara, 1 kW
Udrigovo, 1 kW
Brekovica
Brekovica
fortica
Fortica