055 420 102

Dobrodošli u digitalno doba

Digitalna TV zahtijeva minimalna ulaganja.

Svako ko posjeduje televizor u kući, prijem slike ostvaruje na jedan od četiri načina: putem satelita, kabla, interneta i antene. U prva tri slučaja, po pravilu, satelitski, kablovski i internet pružatelji usluga obezbjeđuju opremu za prijem TV kanala.

Za prijem digitalnog signala antenskim putem sa zemaljskih predajnika, neophodno je imati samo prijemnu antenu (sobnu ili krovnu). Ukoliko posjedujete stariji tip TV uređaja, neophodan je i odgovarajući prijemnik (DVB-T2).

DVB - T2

Veliki broj regionalnih i nacionalnih kanala možete besplatno gledati u HD i SD kvalitetu

ANTENA

Sa ugrađenim DVB-T2 prijemnikom je dovoljna obična krovna ili sobna antena za gledanje programa

STB

Stari analogni (CRT) televizor zahtjeva STB (Set top box) i običnu krovnu ili sobnu antenu za gledanje programa

Različite antene – isti sjajan rezultat.

U zavisnosti od mjesta stanovanja, u odnosu na poziciju predajnika sa kojeg se prima signal, prijem možete ostvariti:

sobnom antenom

spoljnom, krovnom antenom

zajedničkim antenskim sistemom

Zajednički antenski sistemi postoje u zgradama starije i novije gradnje. Obratite se predstavnicima etažnih vlasnika ukoliko niste u mogućnosti priključiti se na zajednički antenski sistem i ostvariti prijem digitalnog TV signala.

Vaš televizor je prijemnik.

Postojeći televizori (čak i crno-bijeli!) mogu da se koriste za praćenje digitalno emitovanog programa, uz određene uslove.

Ukoliko posjedujete televizor sa ugrađenim DVB-T2 prijemnikom, za prijem signala je potrebna obična krovna ili sobna antena.

Ukoliko posjedujete televizor bez ugrađenog DVB-T2 prijemnika (LCD/Plazma), potrebna je antena i Set Top Box (STB) prijemnik.

Ukoliko posjedujete stari (CRT) tip televizora sa SCART priključkom, potrebna je antena i Set Top Box prijemnik. Zbog tehničkih ograničenja, na ovoj vrsti televizora nije moguće prikazivanje sadržaja u visokoj (HDTV) rezoluciji.

Šta dalje?

Sljedeći korak je pokretanje pretraživanja HD kanala. Na daljinskom upravljaču pritisnite MENU, a potom na ekranu izaberite INSTALACIJA ili PODEŠAVANJE, te pokrenite AUTOMATSKO PRETRAŽIVANJE.

Moguće je da će vaš meni izgledati donekle drugačije. Ukoliko ne možete pronaći opciju automatskog pretraživanja, kontaktirajte nas:

info@viditv.ba
+387 55 420-102