Kategorije
Uncategorized

Pokrenuto digitalno zemaljsko emitovanje sa lokacije Kozara

Obavještavamo korisnike da je danas pokrenuto digitalno zemaljsko emitovanje sa emisione lokacije Kozara za područje Banja Luke, Laktaša, Prijedora, Gradiške i Kozarske Dubice, u multipleksu D u DVB-T2 standardu.

Kozara, 1 kW
Kategorije
Uncategorized

Pokrenuto digitalno zemaljsko emitovanje sa lokacije Grdonj

Obavještavamo korisnike da je danas pokrenuto digitalno zemaljsko emitovanje sa emisione lokacije Grdonj za područje Grada Sarajevo u multipleksu D u DVB-T2 standardu.

Grdonj, 1 kW

Treba li vam pomoć?

Ukoliko vam je potrebna pomoć za pristup besplatnom, digitalnom signalu, ne oklijevajte da nam se obratite.

Možete nam pisati na e-mail info@viditv.ba ili nas pozvati na broj telefona 055/420-102.

Izdata dozvola za kapacitete Multipleksa D

Na osnovu Odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu Dozvole za korištenje radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluga upravljanja elektronskom komunikacijskom mrežom u digitalnoj zemaljskoj radiodifuziji u Bosni i Hercegovini – Multipleks D („Službeni glasnik BiH“, broj 30/21), Regulatorna agencija za komunikacije (Agencija) izdala je prethodno Rješenje o dodjeli dozvole za pravno lice „Dasto-Semtel“ d.o.o. iz Bijeljine.

Firma „Dasto-Semtel“ d.o.o. prijavila se kao jedini aplikant, i nakon provedene procedure konstatovano je da ispunjava sve tražene uslove iz Javnog poziva. Aplikant je dužan da propisane obaveze ispunjava u fazama, u precizno definisanim vremenskim rokovima za devet digitalnih regija u BiH, i uz prethodno dostavljenu bankarsku garanciju.

S obzirom na činjenicu da je „Dasto-Semtel“ d.o.o ispunio sve obaveze koje su propisane prethodnim Rješenjem o dodjeli dozvole, Agencija je ovom pravnom licu izdala Dozvolu za korištenje radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja elektronskom komunikacijskom mrežom u digitalnoj zemaljskoj radiodifuziji u Bosni i Hercegovini – Multipleks D, koja važi od 22.11.2021. godine.

Dozvola je izdata na period od 15 godina.

IZVOR: https://www.dvbportal.net/digitalizacija-u-bih-dozvola-za-kapacitete-multipleksa-d/