Kategorije
Uncategorized

Pokrenuto digitalno zemaljsko emitovanje sa lokacije Kmur

Obavještavamo korisnike da je pokrenuto digitalno zemaljsko emitovanje sa emisione lokacije Kmur, za područje grada Foča i okoline u multipleksu D u DVB-T2 standardu.

Kategorije
Uncategorized

Pokrenuto digitalno zemaljsko emitovanje sa lokacije Ilinčica

Obavještavamo korisnike da je pokrenuto digitalno zemaljsko emitovanje sa emisione lokacije Ilinčica, za područje opština Tuzla, Kalesija, Živinice, Banovići i okoline u multipleksu D u DVB-T2 standardu.

Ilinčica
Kategorije
Uncategorized Vijesti

Pokrenuto digitalno zemaljsko emitovanje sa lokacije Fortica

Obavještavamo korisnike da je pokrenuto digitalno zemaljsko emitovanje sa emisione lokacije Fortica, za područje grada Mostara i okoline u multipleksu D u DVB-T2 standardu.

Kategorije
Uncategorized Vijesti

Pokrenuto digitalno zemaljsko emitovanje sa lokacije Udrigovo

Obavještavamo korisnike da je danas pokrenuto digitalno zemaljsko emitovanje sa emisione lokacije Udrigovo za područje gradova Bijeljina, Orašje, Ugljevik, Lopare i Brčko, u multipleksu D u DVB-T2 standardu.

Udrigovo, 1 kW
Kategorije
Uncategorized

Pokrenuto digitalno zemaljsko emitovanje sa lokacije Kozara

Obavještavamo korisnike da je danas pokrenuto digitalno zemaljsko emitovanje sa emisione lokacije Kozara za područje Banja Luke, Laktaša, Prijedora, Gradiške i Kozarske Dubice, u multipleksu D u DVB-T2 standardu.

Kozara, 1 kW
Kategorije
Uncategorized

Pokrenuto digitalno zemaljsko emitovanje sa lokacije Grdonj

Obavještavamo korisnike da je danas pokrenuto digitalno zemaljsko emitovanje sa emisione lokacije Grdonj za područje Grada Sarajevo u multipleksu D u DVB-T2 standardu.

Grdonj, 1 kW