Pokrenuto digitalno zemaljsko emitovanje sa lokacije Vitrenik – Tušnica

Obavještavamo korisnike da je pokrenuto digitalno zemaljsko emitovanje sa emisione lokacije Vitrenik, za područje grada Livna i okoline u multipleksu D u DVB-T2 standardu.

Pokrenuto digitalno zemaljsko emitovanje sa lokacije Grebak – Nevesinje

Obavještavamo korisnike da je pokrenuto digitalno zemaljsko emitovanje sa emisione lokacije Grebak, za područje grada Nevesinja i okoline u multipleksu D u DVB-T2 standardu.

Pokrenuto digitalno zemaljsko emitovanje sa lokacije Hrgud – Veliki Parić

Obavještavamo korisnike da je pokrenuto digitalno zemaljsko emitovanje sa emisione lokacije Veliki Parić (Hrgud), za područje grada Stolac i okoline u multipleksu D u DVB-T2 standardu.

Pokrenuto digitalno zemaljsko emitovanje sa lokacije Velika Gomila

Obavještavamo korisnike da je pokrenuto digitalno zemaljsko emitovanje sa emisione lokacije Velika Gomila, za područje grada Cazina, Bosanska Krupa i okoline u multipleksu D u DVB-T2 standardu

Pokrenuto digitalno zemaljsko emitovanje sa lokacije Mlađevac

Obavještavamo korisnike da je pokrenuto digitalno zemaljsko emitovanje sa emisione lokacije Mlađevac, za područje grada Zvornika i okoline u multipleksu D u DVB-T2 standardu.

Pokrenuto digitalno zemaljsko emitovanje sa lokacije Paljenik

Obavještavamo korisnike da je pokrenuto digitalno zemaljsko emitovanje sa emisione lokacije Paljenik, za područje Vlašića i okoline u multipleksu D u DVB-T2 standardu.

Pokrenuto digitalno zemaljsko emitovanje sa lokacije Batinića Brdo

Obavještavamo korisnike da je pokrenuto digitalno zemaljsko emitovanje sa emisione lokacije Batinića Brdo, za područje Tušnica i okoline u multipleksu D u DVB-T2 standardu.

Pokrenuto digitalno zemaljsko emitovanje sa lokacije Humac

Obavještavamo korisnike da je pokrenuto digitalno zemaljsko emitovanje sa emisione lokacije Humac, za područje grada Trebinje i okoline u multipleksu D u DVB-T2 standardu.

Pokrenuto digitalno zemaljsko emitovanje sa lokacije Lipovac

Obavještavamo korisnike da je pokrenuto digitalno zemaljsko emitovanje sa emisione lokacije Lipovac, za područje grada Kotor Varoš i okoline u multipleksu D u DVB-T2 standardu.

Pokrenuto digitalno zemaljsko emitovanje sa lokacije Duga Njiva

Obavještavamo korisnike da je pokrenuto digitalno zemaljsko emitovanje sa emisione lokacije Duga Njiva, za područje Duga Njiva i okoline u multipleksu D u DVB-T2 standardu.