Pokrenuto digitalno zemaljsko emitovanje sa lokacije Grebak – Nevesinje

Obavještavamo korisnike da je pokrenuto digitalno zemaljsko emitovanje sa emisione lokacije Grebak, za područje grada Nevesinja i okoline u multipleksu D u DVB-T2 standardu.

Odgovori Otkaži odgovor