Pokrenuto digitalno zemaljsko emitovanje sa lokacije Paljenik

Obavještavamo korisnike da je pokrenuto digitalno zemaljsko emitovanje sa emisione lokacije Paljenik, za područje Vlašića i okoline u multipleksu D u DVB-T2 standardu.

Odgovori Otkaži odgovor